• ODPADY

  • svoz, likvidace domovního a komunálního odpadu
  • provozování sběrného dvoru
  • sběr nebezpečných odpadů
  • svoz biologicky rozložitelných odpadů
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  596 302 146
  724 373 255
  odpady@tsk.cz
 • DOPRAVA

  • čištění komunikací a chodníků, uličních kanálových vpustí
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  • převoz materiálů
  • údržba vybraných vodních toků
  • zimní údržba
  596 302 130
  602 585 560
  doprava@tsk.cz
 • údržba

  • čištění vodních toků
  • údržba místních komunikací
  • údržba sportovních hřišť včetně vybavení
  • sečení travnatých ploch a sběr listí
  • kácení a ořezy stromů a keřů

  596 302 131
  606 743 342
  udrzba@tsk.cz
 • VPP

  • úklid veřejného prostranství ve městě
  • úklid okrajových částí města, úklid parků
  • zametání autobus. zastávek
  • ruční zametání historického centra města
  • úklid černých skládek

  596 302 120
  602 772 954
  upka@tsk.cz

 

TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a. s.

 

 

  

Naše společnost realizuje zejména práce pro město Karviná, ale i pro ostatní zákazníky.

 

Poskytujeme služby v oblasti odpadového hospodářství, zajišťujeme údržbu komunikací, veřejné zeleně, osvětlení a další služby.

 

Bližší informace najdete na stránkách jednotlivých provozoven.

 

 


 

 


 http://www.naplntemisky.cz/cs 
http://www.clickandfeed.cz/

   

POZOR!!!Nový kontakt pro oblast veřejného osvětlení

Zahrnuje správu veřejného osvětlení, hlášení poruch a kolizí veřejného osvětlení. Nyní můžete taktéž hlásit 

na telefonním čísle: 602 772 989
Stávající kontakty zůstávají platné.