• ODPADY

  • svoz, likvidace domovního a komunálního odpadu
  • provozování sběrného dvoru
  • sběr nebezpečných odpadů
  • svoz biologicky rozložitelných odpadů
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  596 302 146
  724 373 255
  odpady@tsk.cz
 • DOPRAVA

  • čištění komunikací a chodníků, uličních kanálových vpustí
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  • převoz materiálů
  • údržba vybraných vodních toků
  • zimní údržba
  596 302 130
  602 585 560
  doprava@tsk.cz
 • údržba

  • čištění vodních toků
  • údržba místních komunikací
  • údržba sportovních hřišť včetně vybavení
  • sečení travnatých ploch a sběr listí
  • kácení a ořezy stromů a keřů

  596 302 131
  606 743 342
  udrzba@tsk.cz
 • VPP

  • úklid veřejného prostranství ve městě
  • úklid okrajových částí města, úklid parků
  • zametání autobus. zastávek
  • ruční zametání historického centra města
  • úklid černých skládek

  596 302 120
  602 772 954
  upka@tsk.cz

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a. s.

 

 

  

Naše společnost realizuje zejména práce pro město Karviná, ale i pro ostatní zákazníky.

 

Poskytujeme služby v oblasti odpadového hospodářství, zajišťujeme údržbu komunikací, veřejné zeleně, osvětlení a další služby.

 

Bližší informace najdete na stránkách jednotlivých provozoven.

 PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

 Vážení občané,

 

děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v roce 2018.
Do nového roku 2019 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ V SUPER ZOO! 

 

Splňte pejskům v útulku jejich přání.

 

Na prodejně Super ZOO bude umístěn “Strom splněných přání,” kde zákazníci můžou pro Psí útulek Karviná nakoupit PŘÁNÍ.

A nejen to! Můžete také mrknout na odkazy, které pejskům a jiným zvířátkům pravidelně pomáhají!

 

http://www.nejensrdcem.cz

http://eshop.nejensrdcem.cz

https://www.superzoo.cz/

 

Naši pejsci už netrpělivě čekají, co bude letost pod stromečkem. Splníš jim přání?

 

 

 

 


 http://www.naplntemisky.cz/cs 
http://www.clickandfeed.cz/

   

POZOR!!!Nový kontakt pro oblast veřejného osvětlení

Zahrnuje správu veřejného osvětlení, hlášení poruch a kolizí veřejného osvětlení. Nyní můžete taktéž hlásit 

na telefonním čísle: 602 772 989
Stávající kontakty zůstávají platné.NYNÍ NALEZNETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH NOVÝ FOMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU.


Formulář
POZOR!!!


Vážení občané,

 

oznamujeme Vám, že nádoby na bioodpad, které byly pro letošní rok zakoupeny, byly již pro velký zájem rozdány. Předpokládány nákup nových nádob je po novém roce. Děkujeme za pochopení.

 

 


 

Zaměstnanec Technických služeb Karviná usiluje o zápis do Guinessovy knihy rekordů