• ODPADY

  • svoz, likvidace domovního a komunálního odpadu
  • provozování sběrného
   dvoru
  • sběr nebezpečných odpadů
  • svoz biologicky rozložitelných
   odpadů
 • DOPRAVA

  • čištění komunikací a chodníků, uličních kanálových vpustí
  • zimní údržba komunikací a
   chodníků
  • údržba a rekonstrukce veřejného osvětlení
  • převoz materiálů
 • Údržba

  • čištění vodních toků
  • údržba místních komunikací
  • údržba sportovních hřišť včetně vybavení
  • sečení travnatých ploch a
   sběr listí
  • kácení a ořezy stromů a keřů

 

Vítejte na našich stránkách

 

 

  

 

Naše společnost realizuje zejména práce pro město Karviná, ale i pro ostatní zákazniky.

 

Poskytujeme služby v oblasti odpadového hodpodářství, zajišťujeme údržbu komunikací, veřejné zeleně, osvětlení a další služby.

 

Bližší informace najdete na stránkách jednotlivých provozoven.